Общи Правила и Условия за ползване на сайта за обяви Hobibg.com

1. Ползвател – физическо или юридическо лице, подаващо обява в Hobibg.com
2. Сайтът за обяви Hobibg.com предоставя на добросъвестни Ползватели правото
    да подават обяви за определени срокове от време.
3. Подавайки обява, Ползвателят се съгласява с Правилата и Условията за ползване на сайта.
4. Подавайки обява, Ползвателят дава съгласието си неговите персонални данни да се
    съхраняват в базата данни на сайта за обяви Hobibg.com, в съответствие със законовите норми.


Правила за съдържанието на обява:

1 - Обявите трябва да бъдат публикувани в най-подходящата категория и рубрика.
     Обяви неотговарящи на съответната рубрика ще бъдат премествани или
     премахвани по преценка на модератор/администратор.
2 - Заглавието трябва точно и ясно да описва предлаганата стока или услуга.
     Трябва да дава коректна информация за състояние, произход, марка или производител.
3 - Забранено е публикуването на каквато и да е контактна информация в заглавията и
     описанието. В това число телефони, уеб адреси, скайп и др.
     Допускат се линкове към НЕ комерсиални сайтове с информация свързана
     с продаваното изделие.
4 - Забранено е използването на нецензурни, обидни изрази, лични квалификации.
     Текстове и снимки целящи да увредят имиджа и достойнството на други лица.
5 - Забранено е публикуването на снимки с откровено порнографско съдържание.
     Такива обяви ще бъдат премахвани без предупреждение.
6 - Забранено е публикуването на обяви на телефони с добавена стойност (импулсни) 
     без това да е изрично уточнено в текста, както и тарифата им на таксуване.
7 - Забранено е публикуването на уеб адреси и линкове в заглавията,
     снимките и съдържанието на обявите с рекламна цел.
8 - Забранено е публикуването на линкове към други сайтове за обяви.
9 - Забранено е предлагането на стоки и услуги, неотговарящи на действащото законодателство.
10 - Обявите трябва подробно да описват предлагания продукт или услуга.
       Забранено е публикуването на лъжлива и/или подвеждаща информация, и снимки.
       Ако предлаганата стока не е налична или има някакви допълнителни условия за
       нейното закупуване, това трябва изрично да е посочено в текста на обявата.
11 - Забранено е копирането на снимки и текстове от обяви на други потребители,
       както и на снимки с лога на други сайтове. При публикуването на обяви за
       стоки втора употреба е забранено ползването само на снимки свалени от интернет.
       Задължително е качването на поне една собствена снимка на предлагания артикул.
12 - Забранено е регистрирането на повече от един профил с цел неспазване на
       установените правила на сайта и нелоялна конкуренция спрямо другите потребители.
       При установени подобни практики обявите ще бъдат спирани, а потребителите наказвани.
13 - Обявите се публикуват за срок от 90 дни.
14 - Забранено е триенето (архивирането) на обяви и повторното им публикуване с цел
       да бъдат качени най-отпред. За повторно публикувани се считат и обяви,
       на които е променен текста и/или снимките , но се отнасят за същите стоки и услуги,
       както и изтритите (архивираните). Такива обяви ще бъдат спирани, а потребителите наказвани.
15 - Отговорността, която произтича от публикуването на обяви, нарушаващи правата
       върху интелектуалната собственост,  включително, но не само, публикации съдържащи
       имитирани стоки(реплики), пиратски стоки(стоките, които представляват или съдържат копия,
       произведени без съгласието на титуляра на авторско право или сходно право),
       или съдържащи всякакъв знак за известна/регистрирана марка (включително лого,
       етикет, лепенка, проспект, упътване за употреба, документ за гаранция с
       въпросния знак на тях и др.) без одобрението на титуляра на търговската
       марка/представителя за Република България, се носи от лицето, което ги публикува.
16 - Отговорността, която произтича от публикуването на обяви, нарушаващи правата
       върху интелектуалната собственост,  включително, но не само,
       публикации съдържащи имитирани стоки(реплики), пиратски стоки
       (стоките, които представляват или съдържат копия, произведени без
       съгласието на титуляра на авторско право или сходно право), или съдържащи
       всякакъв знак за известна/регистрирана марка(включително лого, етикет, лепенка,
       проспект, упътване за употреба, документ за гаранция с въпросния знак на тях и др.)
       без одобрението на титуляра на търговската марка/представителя за Република България,
       се носи от лицето, което ги публикува. 
17 - Hobibg.com не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви.
       Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви и реклама
       се носи от лицето, което ги публикува. С факта на публикуването публикуващият декларира,
       че в обявите или рекламата не се съдържа подвеждаща информация.
18 - Администраторите на сайта имат правото по собствена преценка да премахват
      или преместват обяви, без предупреждение, да изтриват снимки когато те са в разрез
      с правилата или е постъпило основателно оплакване срещу тях, както и да
      предприемат мерки срещу подателите им. Да блокират профили на потребители,
      срещу които има основателни оплаквания или съмнения за участие в измамнически схеми.
16 - Услугите, предлагани от Hobibg.com не са предназначени за деца.
      Лицата, ненавършили 18 години, следва да използват сайта под надзора
      на родител или попечител/настойник.